Η Google ολοκλήρωσε την κυκλοφορία της τελευταίας αλλαγής ενημέρωσης Συστήματος Κριτικών . Οι μελλοντικές ενημερώσεις του συστήματος αναθεώρησης δεν θα ανακοινώνονται πλέον, επειδή οι αλγόριθμοι που τροφοδοτούν το Σύστημα Κριτικών θα ενημερώνονται με τακτικό και συνεχή ρυθμό. ΝΕΟ – Σύστημα Κριτικών Το σύστημα…