Πρόσφατα ευρήματα από επαγγελματίες του SEO υποδηλώνουν ότι η Google έχει βαθμονομήσει εκ νέου τον αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις αναφερόμενες ώρες λειτουργίας μιας επιχείρησης ως βασικό σήμα κατάταξης. Η Google επιβεβαιώνει το «ανοιχτό» των επιχειρήσεων ως παράγοντα τοπικής…