Ο αλγόριθμος της Google δεν χάνει χρόνο για να αφαιρεί ιστότοπους χαμηλής ποιότητας από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο όγκος των ιστότοπων που επηρεάζονται από αυτή την ενημέρωση μπορεί να φτάσει σε ιστορικά επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί…